THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC ĐỪNG BỎ QUA QUYỀN LỢI NÀY

17/08/2016

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ 1/1/2015, các trường hợp người có Thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí KCB. Quy định này chỉ được tính trong một năm dương lịch (Căn cứ vào Khoản 1, điểm d, Điều 9 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam).

THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ 5 NĂM LIÊN TỤC ĐỪNG BỎ QUA QUYỀN LỢI NÀY
 Bạn cần những điều kiện gì để nhận được quyền lợi ở quy định này?
- Thẻ BHYT của bạn đã đủ thời hạn tham gia liên tiếp 5 năm và có dòng chữ như ở hình trên.
- Số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng). Lưu ý là chi phí này chỉ tính trong cùng 1 năm.


Vậy nếu bạn đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tiếp mà vẫn chưa có dòng chữ đó trên thẻ thì làm thế nào?
Bạn chỉ cần tới cơ quan BHXH nơi mình tham gia nộp hồ sơ và nhận kết quả để yêu cầu được đổi thẻ. Do phải có thời gian giám định hồ sơ nên nhanh nhất là một ngày và chậm nhất là 10 ngày, cơ quan BHXH sẽ có câu trả lời cho bạn.
Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội 2016:
Từ ngày 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực áp dụng. Theo đó, các cơ chế về đóng, hưởng BHXH có sự đổi mới so với thời điểm hiện nay.
Đối với NLĐ hưởng tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định
Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong HĐLĐ.
Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật lao động.(Quy định này áp dụng đến 31/12/2017)
Lưu ý:
- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
NLĐ đã qua học nghề (kể cả lao động do DN dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.
- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.
Nguồn Phụ nữ Today

Tin được quan tâm

Tin tức khác

go top