PHẦN 2 - CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG THẾ NÀO VỚI TRẺ SƠ SINH ?

18/03/2016

PHẦN 2 - CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG THẾ NÀO VỚI TRẺ SƠ SINH ?
 Tiêu chuẩn cân nặng bé gái từ sơ sinh đến 5 tuổi:

Tin được quan tâm

Tin tức khác

go top